Blīvējošā līme ARDEX 7+8

> Ārdarbiem un iekšdarbiem.
> Grīdām un sienām.
> Ātri cietējoša.
> Nesatur šķīdinātājus.
> Auduma hidroizolāciju pārlaidumu un lentu līmēšanai.

Apraksts

Blīvējošā līme ARDEX 7+8 paredzēta ARDEX SK 100 W hidroizolācijas auduma līmēšanai iekštelpās un ārā, baseinos, balkonos un terasēs kopā ar ARDEX SK TRICOM papildus elementiem.

Svaigas javas blīvums:

  • krāsas konsistencē apm. 1,3 kg/l
  • ķites konsistencē apm. 1,4 kg/l

Javas izstrādes laiks (+20°C): 60 minūtes

Var staigāt (+20°C): pēc apm. 2 stundām

Iepakojums: 5 kg spaiņi, 5 kg maisi

Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā ražotāja iepakojumā. Sargāt no sala. Iesākti iepakojumi cieši jāaizver.

ARDEX 7+8 materiāla apraksts

ARDEX 7+8 ekspluatācijas īpašību deklarācija

ARDEX 7 drošības datu lapa

ARDEX 8 drošības datu lapa

ARDEX 7+8 EC1 licenze

ARDEX 7+8 produkta vides deklarācija (EPD)

ARDEX 7+8 ilgtspējas datu lapa