Betona špaktele ARDEX B 12

> Iekšdarbiem un ārdarbiem.
> Sienām un griestiem.
> Cementa bāzes.
> Līdz 5 mm biezām kārtām.
> Kārtām ar biezumu virs 5 mm sajaucot ar smilti.
> Izturīga pret laika apstākļu ietekmi.
> Ļoti zema emisija EC 1 Plus R

Apraksts

Betona špaktele ARDEX B 12 betona, mūra, sienu un griestu, kā arī cementa un kaļķa cementa apmetumu izlīdzināšanai un remontam. Defektu, tukšumu aizpildīšanai un lielu laukumu špaktelēšanai, plaisu remontam betona virsmās. Gāzbetona sienu špaktelēšanai iekštelpās.
Pārbaudīts saskaņā ar EN 1504-3: 2006 “Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas” 3. daļa: “Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts”.

Maisīšanas attiecība:

  • apm. 8,5 l ūdens : 25 kg ARDEX B 12 pulvera

Pulvera blīvums: apm. 1,1 kg/l

Svaigas javas blīvums: apm. 1,7 kg/l

Patēriņš: apm. 1,2 kg pulvera/m2/mm

Javas izlietošanas laiks: apm. 45 minūtes

Spiedes pretestība:

  • pēc 7 dienām apm. 8 N/mm2
  • pēc 28 dienām apm. 10 N/mm2

Lieces pretestība:

  • pēc 7 dienām apm. 3 N/mm2
  • Pēc 28 dienām apm. 5 N/mm2

PH līmenis: apm 12

Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāvdaļas kuras korodē tēraudu

Iepakojums: 25 kg maisi

Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā ražotāja iepakojumā.

ARDEX B12 produkta apraksts

ARDEX B12 ekspluatācijas īpašību deklarācija

ARDEX B12 drošības datu lapa

ARDEX B12 EC1 licenze

ARDEX B12 produkta vides deklarācija (EPD)

ARDEX B12 ilgtspējas datu lapa