Deformācijas šuvju profilu sistēma montāžai pirms konstrukciju betonēšanas