4 stundu betons ARDEX A38 MIX

> Iekšdarbiem un ārdarbiem.
> Ar ARDURAPID-PLUS efektu.
> Žūšanas laikā nedeformējas.
> Pa ieklāto kārtu drīkst staigāt jau pēc 2 – 3 stundām.
> Jau pēc 4 stundu cietēšanas piemērots ARDEX hidroizolāciju uzklāšanai un flīžu, dabīgā akmens un betona plākšņu līmēšanai.
> Jau pēc 2 dienu cietēšanas piemērots elastīgo un tekstila grīdas segumu, kā arī parketa klāšanai.
> Dabīgā akmens un keramikas flīžu fiksācijai.
> Betona grīdu remontam.
> Atbilst EN 13813: CT-C40-F5

Apraksts

4 stundu betons ARDEX A38 MIX iekšdarbiem un ārdarbiem. Lietošanai gatavs cementa smilšu maisījums grīdu ierīkošanai, kas īsā laikā gatavas ekspluatācijai un grīdas segumu uzklāšanai. Lejot uz izolācijas kārtas, atdalošās kārtas vai fiksējot pie pamatnes. Piemērots apsildāmo grīdu sistēmām. Zem flīžu, dabīgā akmens un betona plākšņu segumiem, elastīgiem un tekstila segumiem un parketa.

Atbilst EN 13813: CT-C40-F5 un ar ļoti zemu gaistošo vielu emisijas līmenis – EC 1 PLUS R – saskaņā ar GEV EMICODE.

Pirms ARDEX A 38 MIX maisījuma uzklāšanas saķerē ar esošo pamatni tā jāapstrādā ar starpkārtu līmi ARDEX A 18.
4 stundu betons ARDEX A38 MIX jau pēc 4 stundām ir piemērots hidroizolācijas uzklāšanai un flīžu vai dabīgā akmens līmēšanai.
Grīdas, kas izgatavotas no ARDEX A 38 jau pēc divām dienām ir pilnībā gatavas tālākam darbam. Papildu izlīdzināšanai ar ARDEX grīdu izlīdzināšanas javām un grīdu segumu, ieskaitot parketu  klāšanai.

Lai pārliecinātos, ka jau var veikt seguma klāšanas darbus, kurus saskaņā ar instrukcijām var veikt pēc 1 diennakts, tiek mērīts mitrums. ARDEX A 35 specifisko īpašību un tā sastāva dēļ mitrumu nevar mērīt ar elektriskiem mēraparātiem. Mērīt tikai ar CM (karbīda metodes) aparātu.

Atkarībā no izolācijas kārtas saspiežamības minimālajam cementa kārtas biezumam telpās uz izolācijas kārtas, kad slodze konstrukcijā ir vienmērīgi sadalījusies un sasniedz līdz pat 1,5 kN/m, ir jābūt vismaz 40 mm.
Minimālajam klona kārtas biezumam uz atdalošās kārtas ir jābūt vismaz 35 mm, bet fiksējot pie pamata, minimālajai kārtai ir jābūt – 10 mm. Āra apstākļos peldošas kārtas biezums no 50 mm.

Maisīšanas attiecības:

  • 1,75 l ūdens : 25 kg ARDEX A 38 MIX

Svaigas javas svars: apm. 2,2 kg/l

Patēriņš: apm. 0,2 kg pulvera/ m2/mm

Izstrādes laiks: apm. 60 minūtes (+20℃)

Var staigāt: apm. pēc 2 – 3 stundām (+20℃)

Spiedes stiprība:

  • pēc 1 dienas35 N/mm2
  • pēc 3 dienām40 N/mm2
  • pēc 28 dienām 45 N/mm2

Lieces pretestība:

  • pēc 1 dienas 4,5 N/mm2
  • pēc 3 dienām 5 N/mm2
  • pēc 28 dienām 5 N/mm2

Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāvdaļas, kuras korodē tēraudu

Iepakojums: 25 kg maisi

Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

ARDEX A38 MIX produkta apraksts

ARDEX A38 MIX ekspluatācijas īpašību deklarācija

ARDEX A38 MIX drošības datu lapa

ARDEX A38 MIX EC1 licenze

ARDEX A38 MIX produkta vides deklarācija (EPD)

ARDEX A38 MIX ilgtspējas datu lapa