4 stundu cements ARDEX A 38

> Iekšdarbiem un ārdarbiem.
> Ar ARDURAPID-PLUS efektu.
> Žūšanas laikā nedeformējas.
> Pa ieklāto kārtu drīkst staigāt jau pēc 2 – 3 stundām.
> Jau pēc 4 stundu cietēšanas piemērots ARDEX hidroizolāciju uzklāšanai un flīžu, dabīgā akmens un betona plākšņu līmēšanai.
> Jau pēc 2 dienu cietēšanas piemērots elastīgo un tekstila grīdas segumu, kā arī parketa klāšanai.
> Piemērots apsildāmo grīdu sistēmām.
> Sajaukšanai ar smiltīm.
> Atbilst EN 13813: CT-C35-F5(MA 1:6) līdz CT-C45-F5(MA 1:4)
> Ļoti zema emisija EC 1 Plus R

Apraksts

4 stundu cements ARDEX A 38 iekšdarbiem un ārdarbiem. Grīdu ierīkošanai, kas īsā laikā gatavas ekspluatācijai un grīdas segumu uzklāšanai. Lejot uz izolācijas kārtas, atdalošās kārtas vai fiksējot pie pamatnes. Piemērots apsildāmo grīdu sistēmām. Zem flīžu, dabīgā akmens un betona plākšņu segumiem, elastīgiem un tekstila segumiem un parketa. Cementa paredzēts sajaukšanai ar smiltīm.

Ar ļoti zemu gaistošo vielu emisijas līmenis – EC 1 PLUS R – saskaņā ar GEV EMICODE.

Pirms ARDEX A 38 maisījuma uzklāšanas saķerē ar esošo pamatni tā jāapstrādā ar starpkārtu līmi ARDEX A 18.
4 stundu cements ARDEX A 38 jau pēc 4 stundām ir piemērots hidroizolācijas uzklāšanai un flīžu vai dabīgā akmens līmēšanai.
Grīdas, kas izgatavotas no ARDEX A 38 jau pēc divām dienām ir pilnībā gatavas tālākam darbam. Papildu izlīdzināšanai ar ARDEX grīdu izlīdzināšanas javām un grīdu segumu, ieskaitot parketu  klāšanai.

Lai pārliecinātos, ka jau var veikt seguma klāšanas darbus, kurus saskaņā ar instrukcijām var veikt pēc 1 diennakts, tiek mērīts mitrums. ARDEX A 35 specifisko īpašību un tā sastāva dēļ mitrumu nevar mērīt ar elektriskiem mēraparātiem. Mērīt tikai ar CM (karbīda metodes) aparātu.

Atkarībā no izolācijas kārtas saspiežamības minimālajam cementa kārtas biezumam telpās uz izolācijas kārtas, kad slodze konstrukcijā ir vienmērīgi sadalījusies un sasniedz līdz pat 1,5 kN/m, ir jābūt vismaz 40 mm.
Minimālajam klona kārtas biezumam uz atdalošās kārtas ir jābūt vismaz 35 mm, bet fiksējot pie pamata, minimālajai kārtai ir jābūt – 10 mm.

Maisīšanas attiecības:

 • 1:4: 25 kg ARDEX A 38 :100 kg smilts
 • 1:5: 25 kg ARDEX A 38 : 125 kg smilts
 • 1:6: 25 kg ARDEX A 38 : 150 kg smilts
  6-11 l ūdens atkarībā no smilts mitruma

Pulvera blīvums: 1,0 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 2,0 kg/l

Patēriņš:

 • apm. 0,37 kg pulvera/m2/mm ja MA 1:4
 • apm. 0,31 kg pulvera/m2/mm ja MA 1:5
 • apm. 0,26 kg pulvera/m2/mm ja MA 1:6

Izstrādes laiks: apm. 60 minūtes (+20℃)
Var staigāt: apm. pēc 2 – 3 stundām (+20℃)

Spiedes stiprība MA 1:4

 • pēc 1 dienas35 N/mm2
 • pēc 3 dienām45 N/mm2
 • pēc 28 dienām 50 N/mm2

Spiedes pretestība MA 1:5

 • pēc 1 dienas 25 N/mm2
 • pēc 3 dienām 40 N/mm2
 • pēc 28 dienām 45 N/mm2

Spiedes pretestība MA 1:6

 • pēc 1 dienas 20 N/mm2
 • pēc 3 dienām 30 N/mm2
 • pēc 28 dienām 40 N/mm2

Lieces pretestība MA 1,4

 • pēc 1 dienas 4,5 N/mm2
 • pēc 3 dienām 5 N/mm2
 • pēc 28 dienām 5,5 N/mm2

Lieces pretestība MA 1:5

 • pēc 1 dienas 4 N/mm2
 • pēc 3 dienām 4,5 N/mm2
 • pēc 28 dienām 5,5 N/mm2

Lieces pretestība MA 1:6

 • pēc 1 dienas 3,5 N/mm2
 • pēc 3 dienām 4 N/mm2
 • pēc 28 dienām 4,5 N/mm2

Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāvdaļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

ARDEX A38 produkta apraksts

ARDEX A38 ekspluatācijas īpašību deklarācija

ARDEX A38 EC1 licenze

ARDEX A38 produkta vides deklarācija (EPD)

ARDEX A38 ilgtspējas datu lapa