Drenāžas paklājs TROBA-PLUS balkoniem terasēm jumtiem

> Ātrai ūdens novadīšanai no hidroizolācijas virsmas.
> Piemērots zem cementa klona.
> TROBA-PLUS 8G piemērots zem drenāžas javas.
> Komplektā ar drenāžas restēm ir iespējams ierīkot pazeminātu durvju slieksni.

Apraksts

Drenāžas paklājs TROBA-PLUS balkoniem terasēm jumtiem ir droša un ilgstoši iedarbīga virsmas drenāža ieklāšanai uz horizontāli slīpumā uzklātas hidroizolācijas. Tā sastāv no slēgtas polietilēna folijas ar vienā pusē izveidotiem izciļņiem, uz kuriem iestrādāts filtrējošs audums.
TROBA-PLUS 8G virspusē iestrādāts filtrējošs siets ar acu izmēriem 2 x 2 mm.
Ar filtrējošo audumu apstrādātā pacēlumu puse, uz kuras balstās grīdas seguma konstrukcija, darbojas kā pilnas virsmas drenāža (pasīvā drenāža) ar ļoti lielu ūdens novadīšanas kapacitāti.
Drenāžas paklājs TROBA-PLUS balkoniem terasēm jumtiem kalpos kā papildus aizsardzība un hidroizolācija. Cieši viens pie otra esošie izciļņi nošķeltu konusu formā iztur ļoti lielu spiediena spriegumu.
Tukšās vietas starp izciļņu rindām un audumu veido siltuma un soļu skaņas slāpējošu gaisa polsteri, kas vienlaicīgi pasargā hidroizolāciju no kaitīgās slodzes. Tiek nodrošināta vienmērīga un pilnas virsmas slodzes sadale uz hidroizolācijas.
Schluter-TROBA-PLUS 8 un 8G paaugstina seguma konstrukciju visā virsmā par 8 mm. Schluter-TROBA-PLUS 12 atbilstoši par 12 mm.
Kļūdas hidroizolācijas slīpuma izveidē, piemēram nelīdzenumi vai pacēlumi pārklāšanās vietās, kas rada ūdens uzkrāšanos, šādi tiek ļoti efektīvi izlabotas.

Drenāžas paklājs TROBA-PLUS paredzēts izmantošanai konstrukcijās ar betona slodzi sadalošo kārtu.

Drenāžas paklājs TROBA-PLUS 8G paredzēts izmantošanai konstrukcijās ar rupjgraudainas drenāžas javas kārtu.

Schluter-TROBA-PLUS satāv no izturīgas formas polietilēna folijas ar vienā pusē izveidotiem izciļņiem, virs kuriem iestrādāts filtrējošais audums no polipropilēna, bet Schluter®-TROBA-PLUS 8G virspusē iestrādāts sieta audums no polietilēna. Materiāls saglabā formu līdz + 80oC.
Schluter-TROBA-PLUS 8  un 8G spiediena izturība sasniedz pat 39 t/m2, Schluter®-TROBA-PLUS 12 – līdz 30 t/m2.
Materiāls ir ilgmūžīgs un nerūsējošs. Pārpalikumi nav jāutilizē kā speciāli vai bīstami atkritumi. Polietilēns nav ilgstoši noturīgs pret UV-stariem, tāpēc jāizvairās no ilgstošas, intensīvas saules staru iedarbības uzglabājot.